۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897633
T T
۰ نفر
تعطیلی قسمتی از پارکهای توکیوبرای جلوگیری ازاجتماع ایرانیان # تهران - ایرنا 9/02/72 .اجتماعی. تلکس 77 قسمتی از پارک /یویوگی/ که در یک محله مسکونی توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد و هر یکشنبه محل اجتماع چندهزار ایرانی است به مدت 3 ماه تعطیل شد.
........................................
،شهردار،توکیو،یومیوری،تجارت،غیرقانوی،40،هزار،ایرانی،