۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897628
T T
۰ نفر
کاهش ذخائر نفت و افزایش ذخائر گاز جهان # تهران - ایرنا 9/02/72 .اقتصادی. تلکس 61اق ذخائر تثبیت شده نفت جهان در پایان سال 1991 10 میلیارد بشکه کاهش داشته اما ذخائر گاز حدود 3/4 درصد افزایش یافت.
........................................
،آ،اف،پ،اواپک،ابوظبی،ذخائر،نفت،جهان،1014،میلیارد،بشکه،درسال،1991، ،ذخائر،گاز،2/124،تریلیون،مترمکعب،