۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897593
T T
۰ نفر
دولت جدید ایتالیا معرفی شد # تهران - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 31 کارلو ازلیو چامپی نخست وزیر منصوب ایتالیا دولت جدید این کشور رادیروز چهارشنبه اعلام کرد.
........................................
،آ،اف،پ،وین،وزیر،چنزو،ویسکو،دارائی،اگوستو،باربرا،مشاوردرامور،پارلمانی، ،لوئیجی،برلینگر،دانشگاهها،لوئیجی،اسپاونتا،بودجه،