۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897589
T T
۰ نفر
دادگاه ویژه اروان الجزایر دواسلام گرا رابه مرک محکوم کرد # تهران - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 10 دادگاه ویژه اوران دیروزعبدالقادر دالی و عبدالرحمان یحیی دواسلام گرای الجزایری را به اتهام قتل پلیس و تلاش برای کشتن دوپلیس دیگرمحکوم به مرک کرد.
........................................
،آ،اف،پ،الجزیره،