۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897585
T T
۰ نفر
تهدید شواردنادزه به گلوله باران شهرهای بزرک ابخازستان # تهران - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 162 شواردنادزه امروزتهدید کرد درصورتیکه نیروهای ابخاز گلوله باران شهر سوخومی مرکز ابخازستان رامتوقف نکننددیگر شهرهای بزرک این منطقه رابمباران خواهندشد ........................................
،آ،اف،پ،تفلیس،،رهبر،گرجستان،