۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897567
T T
۰ نفر
آمریکا وکانادا استقلال اریتره را به رسمیت شناخت # تهران - ایرنا 9/02/72 .سیاسی. تلکس 33 و25 آمریکا وکانادا دیروز دولت تازه استقلال یافته اریتره را به رسمیت شناختند .
........................................
،آ،اف،پ،اوتاوا،بارابارا،مک،دوگان،وزیر،امور،خارجه،بیانیه،،د،پ،آ،ریچارد، ،بوچر،سخنگوی،وزارت،خارجه،