۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897558
T T
۰ نفر
ارائه دو پیشنهاد از سوی ایران به کمیته سیاسی # کراچی - ایرنا 8/02/72 .سیاسی. تلکس 24 ایران به کمیته سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی2پیشنهاد مبنی بر عدم استفاده از ترور تبلیغاتی و استرداد تروریست هایی که در کشورهای خارجی هستند ارائه کرد ........................................
،کراچی،پاکستان،صباح،زنگنه،نماینده،دائم،ایران،در،سازمان،تبلیغات،اسلامی،