۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897544
T T
۰ نفر
آغازبکارنخستین کنفرانس اتحادیه نفت وگازدریای سیاه دراستانبول # استانبول - ایرنا 8/02/72 .اقتصادی. تلکس 58 نخستین کنفرانس اتحادیه نفت وگاز دریای سیاه امروزچهارشنبه باشرکت نمایندگان وکارشناسان 29 کشورو250 کمپانی بزرک نفتی دراستانبول آغازبکارکرد.
........................................
،بانک،مرمره،اتحادیه،آژانس،،انرژی،اروپا،ارسین،فارالیالی،وزیر،انرژی، ،ترکیه،آسیای،میانه،