۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897498
T T
۰ نفر
گشایش دومین کنفرانس آموزش فیزیک در کرمان # کرمان - ایرنا 8/02/72 .فرهنگی. تلکس 175 دومین کنفرانس آموزش فیزیک باپیام وزیر آموزش و پرورش وباشرکت 800 تن ازاساتید دانشگاهها و دبیران فیزیک سراسرکشور امروزدر کرمان گشایش یافت.
........................................
،نجفی،دکتر،رضا،منصوری،رئیس،،انجمن،فیزیک،ایران،حداد،عادل،معاون،وزارت، ،آموزش،،و،پرورش،،