۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897494
T T
۰ نفر
هماهنگی بین حقوق و سود بازرگانی با سیاست ارزی # رشت - ایرنا 8/02/72 .اقتصادی. تلکس 47 نعمت زاده وزیر صنایع خواستار هماهنگی حقوق و سود بازرگانی با سیاستهای جدید ارزی کشور شد.
........................................
،مصاحبه،بطور،متوسط،5/1،تا،5/2،درصد،رشت،