۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897491
T T
۰ نفر
پنجمین نشست کمیته امنیت فرعی شهرستان ارومیه و استان حکاری # ارومیه - ایرنا 8/02/72 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 39 پنجمین نشست کمیته امنیت فرعی شهرستان ارومیه واستان حکاری ترکیه دیروزباامضاء چندیادداشت تفاهم درزمینه توسعه مبادلات بازرگانی دوکشوربه پایان رسید ........................................
،ایران،آذربایجان،غربی،لطف،عطا،فرماندار،ارومیه،جمال،الدین،سویم، ،استاندار،حکاری،ایجاد،دومین،بازار،مشترک،مرزی،