۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897461
T T
۰ نفر
آفریقا به 950 میلیارد دلار کمک اقتصادی دردهه 90 نیاز دارد # تهران - ایرنا 8/02/72 .اقتصادی. تلکس 13اق کشورهای فقیر آفریقا بدلیل جنگهای داخلی ; خشکسالی و بدهی خارجی به 950 میلیارد دلار کمک اقتصادی دردهه 90 نیاز دارندتاازتنگنای اقتصادبیمار خودخارج شوند.
........................................
،رویتر،آدیس،،آبابا،لایاشی،یاکر،مدیر،اجرائی،کمیسیون،اقتصادی،سازمان،ملل،