۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897453
T T
۰ نفر
مصاحبه لیبراسیون با دیوید اوئن # تهران - ایرنا 8/02/72 .سیاسی. تلکس 125 دیوید اوئن یکی ازدو رئیس کنفرانس یوگسلاوی سابق اظهارداشت صربهانمی توانندبیش ازاین بدون مجازات به رفتارخودادامه دهندوباید عقب نشینی کنند.
........................................
،آ،اف،پاریس،،ادوار،بلادور،لیبراسیون،اسلوبودان،میلوسویچ،رئیس،،جمهور، ،بوسنی،وهرزگوین،مصاحبه،