۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897443
T T
۰ نفر
درخواست اخراج جمهوری فدرال یوگسلاوی ازیک نهاد سازمان ملل # تهران - ایرنا 8/02/72 .سیاسی. تلکس 55 جامعه اروپا پیش نویس قطعنامه ای راکه در آن اخراج جمهوری فدرال یوگسلاوی از شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل پیشنهادشده به شورای امنیت ارائه داده است ........................................
،صربستان،و،مونته،نگرو،جمشید،ماکر،رئیس،،پاکستانی،شورای،امنیت،