۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897413
T T
۰ نفر
اولین نتیجه رسمی همه پرسی روسیه # مسکو - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 131 براساس اولین ارزیابی رسمی از همه پرسی روسیه اکثر مردم اینکشور ضمن تائید یلتسین بابرگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری و پارلمان مخالفت کردند.
........................................
،واسیلی،کازاکف،رئیس،،کمیته،مرکزی،انتخابات،روسیه،رفراندوم،روسیه،برنامه، ،اصلاحات،