۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897404
T T
۰ نفر
سازمان ملل نتیجه همه پرسی برای استقلال اریتره راتائید کرد # نیویورک - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 262 نماینده دبیرکل سازمان ملل درامور اریتره مشروعیت و دمکرات یک بودن همه پرسی هفته گذشته اریتره را مورد تائید قرار داده است.
........................................
،سازمان،ملل،سمیر،سندباد،پطروس،،غالی،اتیوپی،منطقه،اسمره،