۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897403
T T
۰ نفر
حمایت نیویورک تایمزازبرچیده شدن رادیوهای آزاد /آزادی # نیویورک - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 30 نیویورک تایمزازبرچیده شدن دوایستگاه رادیویی آمریکا که دردوران جنک سرد تبلیغات شدیدی علیه شوروی سابق واقمارش دراروپای شرقی انجام میدادند حمایت کرد.
........................................
،کاخ،سفید،رادیو،اروپای،آزاد،ورادیو،آزادی،شهر،مونیخ،