۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897402
T T
۰ نفر
تشنج بین سازمان ملل ودولت السالوادر # نیویورک - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 261 دستگیری یکی ازکارکنان سازمان ملل توسط نیروهای انتظامی السالوادر به اتهام حمل مواد مخدر درروابط سازمان ملل ودولت سان سالوادر تشنج ایجاد کرده است.
........................................
،خواستا،لغو،مصونیت،،جوزف،سیلز،سخنگوی،دبیرکل،،نیروهای،حافظ،صلح،سازمان، ،ملل/انوسال/،