۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897393
T T
۰ نفر
شهردار بیت اللحم از رشد اسلام گرایی در اسرائیل نگران است # وین - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 236 فرجی شهردار بیت اللحم در ملاقات با توماس کلستیل رئیس جمهور و والویس موک وزیر امور خارجه اتریش نسبت به رشد اسلام گرایی در اسرائیل هشدار داد.
........................................
،روزنامه،وینرساتیونک،اخراج،فلسطینی ها،اعراب،اسرائیل،مذاکرات،صلح، ،خاورمیانه،