۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897390
T T
۰ نفر
درخواست صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورهای درحال توسعه # لندن - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 22 صندقو بین المللی پول از وزرای دارائی کشورهای عضو در جهت افزایش ذخیره ارزی کشورهای درحال توسعه و کمونیست سابق تقاضای کمک کرد.
........................................
،روزنامه،تایمز،مالی،مایکل،کمدسوس،،مدیر،عامل،صندوق،