۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897389
T T
۰ نفر
مطبوعات انگلیس و انتخابات سراسری در یمن # لندن - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 252 برگزاری انتخابات سراسری دریمن ازسوی رسانه های گروهی انگلیس مورد استقبال قرارگرفته وازآن به عنوان آزامایش دمکراسی برای دیگر کشورهای منطقه نام برد.
........................................
،اتحاد،دمکراسی،کمونیستی،یمن،جنوبی،حکومت،محافظه،کار،یمن،شمالی،روزنامه، ،تایمز،