۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897383
T T
۰ نفر
تداوم حضور شرکتهای نفتی ایتالیا درمصر تا سال 2020 # رم - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 87 اق شرکت ملی نفت ایتالیا برای 27 سال دیگر به فعالیتها و اکتشافات نفتی خود درمصر ادامه خواهد داد.
........................................
،آنسا،آجیپ،شرکت،پتروبل،مصر،