۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897382
T T
۰ نفر
ایتالیابیشترین تقلب رادرمنابع مالی جامعه اروپاانجام داده است # رم - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 106 ایتالیا درجمع کشورهای جامعه اروپا بیشترین کلاهبرداری وتقلب رادرمنابع مالی این جامعه انجام داده است.
........................................
،آنسا،کمیسیون،اروپا،اکو،