۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897381
T T
۰ نفر
موافقت کمیسیون ویژه مجلس ایتالیاباسلب مصونیت ازآندرئوتی # رم - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 251 کمیسیون ویژه بررسی سلب مصونیت ازنمایندگان مجلس سنای ایتالیاامروزسه شنبه باسلب مصونیت ازآندرئوتی برای آغازتحقیقات بازجوئی ازوی موافقت کرد.
........................................
،آنسا،دادستان،پالرمو،سیسیل،نخست،وزیر،سابق،ایتالیا،مافیا،