۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897372
T T
۰ نفر
گردهمائی روسای طوایف اسلامی در بیروت # بیروت - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 214 در گردهمائی روسای طوایف اسلامی در بیروت مسائل مختلف لبنان به ویژه امور مسلمانان و هم چنین همزیستی میان مسلمان و مسیحیان دراین کشور گفتگو شد.
........................................
،شیخ،شمس،،الدین،محمد،رشید،قبانی،شیخ،بهجت،غیث،بیانیه،اجرای،قطعنامه،425، ،799،