شورشیان یونیتایک هواپیمای امدادرسانی سازمان ملل راسرنگون کردند # تهران - ایرنا 7/02/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 105 شورشیان یونیتا که مخالف دولت آنگولا هستند دیروز یک هواپیمای امدادرسانی سازمان ملل را بااستفاده از سلاح ضد هوایی درآنگولای مرکزری سرنگون کردند.
........................................
،د،پ،آ،رادیو،پرتغال،لیسبون،