۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897322
T T
۰ نفر
میزان کمکهای ژاپن به اروپای شرقی و مرکزی # تهران - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 66 اق میزان کمکهایی که ژاپن از سال 1989 تاکنون متعهد شده است به 7 کشور اروپای شرقی ومرکزی بپردازد; بالغ بر 4 میلیارد و 600 میلیون دلار است.
........................................
،کیودو،توکیو،وزیر،خارجه،حفظ،محیط،زیست،