۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897321
T T
۰ نفر
کویت برای جبران کسری بودجه نیاز به صدور بیشتر نفت دارد # تهران - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 36 اق وزیر نفت کویت اعلام کرد برای کاهش کسری بودجه وسایر خسارات ناشی ازاشغال آن کشورتوسط عراق به کسب درآمد مالی ازراه افزایش بیشترصادرات نفت نیازدارد.
........................................
،کیودو،توکیو،دیدار،نخست،وزیر،ژاپن،کیچی،میازاوا،