۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897316
T T
۰ نفر
رشد اقتصاد جهان درسال 92 به 2/2 درصد می رسد # تهران - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 71 اق رشد اقتصاد جهان درسال 93 به 2/2 درصد افزایش خواهد یافت درحالیکه درسال 92 جهان ازرشد 8/1 درصدی برخوردار بود.
........................................
،کیودو،توکیو،صندوق،بین،المللی،پول،تولید،ناخالص،،هفت،کشور،صنعتی،جهان، ،آمار،تولید،ناخالص،،داخلی،