۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897309
T T
۰ نفر
برنامه پنج ساله دوم گامی است درجهت تعدیل اقتصادی کشور # تهران - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 50 دری نجف آبادی امروزگفت برنامه پنجساله دوم گامی است درجهت تعدیل اقتصادی کشور که بامدیریت صحیح /صرفه جویی وحفظ نظم وانظباط نتایج مثبتی خواهدداشت.
........................................
،ایران،رئیس،،کمیسیون،برنامه،و،بودجه،مجلس،،شورای،اسلامی،سمینار،سراسری، ،مسئولین،دفاتر،سازمان،تبلیغات،اسلامی،