۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897306
T T
۰ نفر
الجزایر و اوکراین پیمانهای همکاری امضاء کردند # تهران - ایرنا 7/02/72 .اقتصادی. تلکس 62اق الجزایر و اوکراین دیروز چند پیمان همکاری در زمینه مبادلات بازرگانی امضاء کردند.
........................................
،آ،اف،پ،الجزیره،والنتین،لیپاتوف،نخست،وزیر،حسین،جودی،دبیرکل،وزارت،امور، ،خارجه،