۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897299
T T
۰ نفر
هشدار نسب ت به خطرات یک نوع داروی قلبی جدید # تهران - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 56 سازمان خوراک وداروی آمریکای دیروزنسبت به توقف فوری استفاده ازنوعی داروی جدید/فلوسکینان/ که در درمان بیماری نارسائی احتقانی قلب بکار میرود هشدار داد.
........................................
،یوپی،واشنگتن،آزمایشات،بالینی،،داروی،/مانوپلاکس،/،تحقیق،،خطر،مرک،