۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897271
T T
۰ نفر
انتقاد رئیس کمیته نظامی ناتو ازسیاستمداران غربی # تهران - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 6 رئیس کمیته نظامی ناتودیروزضمن انتقادازسیاستمداران غربی بعلت عدم تعیین اهداف خوددربوسنی گفت تازمانیکه مقاصد وسیعترمشخص نشوند مخالف دخالت نظامی است.
........................................
،رویتر،فیلدمارشال،ریچارد،وینسنت،،وارن،کریستوفر،وزیر،خارجه،آمریکا،4، ،شرط،،ارنست،هالینگز،رئیس،،کمیته،فرعی،تخصیص،،اعتبار،