۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897268
T T
۰ نفر
افزایش محدودیتهای حفاظتی رادیولوژیها دربرابر اشعه ایکس # تهران - ایرنا 7/02/72 .سیاسی. تلکس 73 میزان مجاز قرار گرفتن درمعرض اشعه ایکس در رادیولوژیها برای کارکنان این واحدها وعموم مردم محدودیت بیشتری می یابد.
........................................
،آ،اف،پ،لندن،رادیو،گرافی،جفری،وب،انگلیس،،