۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897241
T T
۰ نفر
مردم سربرنیتسا در آستانه قتل عام تدریجی # زاگرب - ایرنا 6/02/72 .سیاسی. تلکس 20 و 214 هیئت اعزامی شورای امنیت به بوسنی و هرزگوین پس از دیداراز سربرنیتسا این شهر رازندان بازتوصیف کردکه اگر شرایط کنونی درآن ادامه یابدبتدریج ازبین خواهدرفت.
........................................
،آتش،،بس،،نیروهای،صرب،سازمان،ملل،منطقه،امن،