۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897229
T T
۰ نفر
اتریش از سیاستهای جوامع بین المللی در مورد بوسنی انتقاد کرد # وین - ایرنا 6/02/72 .سیاسی. تلکس 194 وزیر دادگستری اتریش در گفتگو با صفری سفیر ایران در وین اقدامات جوامع بین المللی در مورد بوسنی و هرزگوین را بی فایده و جنجالی توصیف کرد ........................................
،میشالک،وزیر،دادگستری،