۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897219
T T
۰ نفر
آلمان با انتقال تکنولوژی به روسیه کمک خواهد کرد # توکیو - ایرنا 6/02/72 .اقتصادی. تلکس 55 اق وزیی اقتصاد آلمان اعلام کدر دولت آلمان در نظر دارد با انتقال تکنولوژی ودانش فنی به روسیه آن کشوررادر اصلاحات اقتصادی یاری کند.
........................................
،گونتر،رکسروت،وزیر،دارائی،یوشیرو،هایاشی،50،میلیارد،دلار،مسکو،