۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897191
T T
۰ نفر
مانور نظامی مشترک آمریکا وروسیه درقطب شمال # تهران - ایرنا 6/02/72 .نظامی. تلکس 32 ژنرال هوایی جوزف رالستون: نخستین مانور نظامی مشترک آمریکا وروسیه درخاک روسیه جو سالمی برای همکاری میان نیروهای دوکشور بوجود آورد.
........................................
،ای،پی،فرمانده،نیروهای،آمریکایی،،تیکسی،ژنرال،ایگور،کالوگین،معاون، ،فرمانده،هوایی،روسیه،