۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897177
T T
۰ نفر
صورتکی نو بر سیمای استعمار کهن # تهران - ایرنا 6/02/72 .اقتصادی. کیهان 14752 توصیه های برنامه ریزان توسعه درسالنهای 1970تا1990 موجب شدکه سرمایه گذاریها;درکشورهای اجراکننده این برنامه ها;ازامورتولیدی به امور اجتماعی منحرف شود.
........................................
،جلوگیری،از،صنعتی،شدن،پیشنهاد،غرب،توسعه،اقتصاد،جهان،سوم،نظم،نوین، ،جهانی،