۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897159
T T
۰ نفر
مسائل حل نشده در نظام بین الملل # تهران - ایرنا 6/02/72 .سیاسی. اطلاعات ص 12 دیدگاه های هنری کیسینجر درباره ویژگی های شرایط نوین بین الملل در اجلاس سالانه کمیسیون سه جانبه ........................................
،مجتبی،امیری،اروپای،متحد،شوروی،وزیر،امور،خاجه،سابق،آمریکا،بازار،آزاد، ،شماره،19893،