۶ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5897154
T T
۰ نفر
کارنامه 500 روزه /دمیرل/ درترکیه # تهران - ایرنا 6/02/72 .سیاسی. جمهوری 4024 سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه 500 روزپیش درمبارزه انتخاباتی بارقیبان خودوعده داده بود که ظرف 500 روز آینده اقتصاد ترکیه راسروسامان خواهدبخشید.
........................................
،حزب،حاکم،مام،میهن،رهبر،مسعود،یلماز،نخست،وزیر،تورم،آنکارا،کشاورزی، ،صنایع،