اعلام آمادگی پاکستان برای مبادله دیپلمات های ربوده شده درافغانستان # تهران - ایرنا 6/02/72 .سیاسی. تلکس 45 به گزارش بی بی سی مقامات پاکستانی آمادگی خود را برای مبادله دیپلماتهای اروپایی ربوده شده در مرز افغانستان با دو قاچاقچی اسلحه اعلام کردند.
........................................
،انگلیسی،هلندی،آلمانی،قصد،ورود،به،افغانستان،