نشست مقدماتی وزرای امور خارجه کشورهای عضوسازمان کنفرانس اسلامی # کراچی - ایرنا 4/02/72 .سیاسی. تلکس 77 نشست مقدماتی بیست و یکمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز در شهر کراچی پاکستان آغاز به کار کرد.
........................................
،ریاست،اکرم،ذکی،دبیر،کل،وزارت،امور،خارجه،پاکستان،ظریف،معاون،وزارت، ،امور،خارجه،در،روابط،بین،الملل،ایران،