۱ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5896968
۰ نفر
فرانسه وتشکیل لژیون جهت مداخله درکشورهای مسلمان # لندن - ایرنا 4/02/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 23 فرانسه به منظورمذاخله درکشورهای مسلمان دست به تشکیل نیروهای نظامی خاصی تحت عنوان/لژیون اسلامی/زده است وقصدداردداوطلبان الجزایری وافغانی راب ه خدمت گیرد.
........................................
،نشریه،فارین،ریپورت،سومالی،شوروی،سابق،