اتهام دادستان کل روسیه علیه چندتن از مقامات عالی رتبه اینکشور # تهران - ایرنا 3/02/72 .سیاسی. تلکس 29 دادستان کل روسیه پاول گراچف وزیر دفاع و دیگر مقامات عالیرتبه این وزارتخانه را متهم به اختلاس و فساد کرده است.
........................................
،بی،بی،سی،معاملات،غیرقانونی،املاک،در،آلمان،تلکس،،267،2/2/72،ایتارتاس،، ،گنادی،بوربولیس،،مشاور،سابق،یلتسین،