۱ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5896706
۰ نفر
موافقت جامعه اروپابا انجام پروژه موشکی # لندن - ایرنا 2/02/72 .اقتصادی.نظامی. تلکس 235 جامعه اروپاباساخت یک نوع موشک زمین به هواتوسط شرکتهای انگلیسی وفرانسوی که قصدداردباتولیدکنندگان باسابقه دربازارهای جهانی رقابت کندموافقت کرد.
........................................
،نشریه،هفتگی،جینر،دیفنس،،کمیسیون،اروپا،تامسون،سی،اس،،اف،آمریکا،