۱ اردیبهشت ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5896540
۰ نفر
توقیف دو نشریه اسلامی در ترکیه # استانبول - ایرنا 1/02/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 94 دادگاه امنیت دولتی استانبول با صدور احکامی دو نشریه اسلامی رابه اتهام انتشار گزارشهایی ازشکنجه در زندانهای ترکیه علیه مسلمانان دربنداینکشورتوقیف کرد ........................................
،هفته،نامه،یورونق،شماره،122،نشریه،حق،سوز،