۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5896166
۰ نفر
یک عضو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل درحمله خمرهای سرخ کشته شد # تهران - ایرنا 30/01/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 49 درحمله امروز دوشنبه چریکهای خمر سرخ به دهکده ای درغرب پنوم پن یکی از نیروهای بلغاری سازمان ملل کشته ودوتن دیگر مجروح شدند.
........................................
،آ،اف،پ،اریک،فالت،سخنگو،