تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت دریک اردوی آمادگی واردآلمان شد # بن - ایرنا 29/01/72 .ورزشی. تلکس 44 تیم ملی فوتبال ایران برای کسب آمادگی بیشتر به منظور شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 94 امروزدریک اردوی ویژه تکنیکی و پزشکی وارد آلمان شد ........................................
،موسویان،سفیر،ایران،در،آلمان،31،نفر،بازیکن،12،نفر،مربی،و،پزشک،