۲۶ فروردین ۱۳۷۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5895822
۰ نفر
کمیسیون سنای ایتالیا خواستار سلب مصونیت ازآندرئوتی شد # رم - ایرنا 27/01/72 .سیاسی. تلکس 163 حزب دمکرات مسیحی ایتالیا از جولیو آندرئوتی نخست وزیر سابق این کشور که متهم به ارتباط بامافیااست خواست شخصا درخواست سلب مصونیت کند.
........................................
،رهبران،تاریخی،دادستانی،پالرمو،